Mga Pandiskursong Estratehiya at Sosyolohikal na Pananaw sa mga Tema ng Buwan ng Wika

Authors

  • Erwina Y. Tadifa Don Mariano Marcos Memorial State University
  • Nina Christina Lazaro-Zamora Philippine Normal University
  • Praksis A. Miranda Philippine Normal University

DOI:

https://doi.org/10.56278/tnl.v15i1.1748

Keywords:

Buwan ng Wika, Diskurso, Estratehiya, Sosyolohikal, Tema

Abstract

Ang pangunahing layunin ng pag-aaral ay makapagmungkahi ng sosyolohikal at pandiskursong estratehiya sa pagbuo ng tema ng Buwan ng Wika. Gumamit ng content analysis ang pananaliksik na ito sa pagsusuri ng mga datos mula sa iba't ibang website at website ng Komisyon sa Wikang Filipino. Saklaw ang mga tema noong panahon ng Milenyo. Inisa-isa ng pag-aaral ang mga pandiskursong estratehiya at sinuri rin ang tema batay sa lente ng sociology of knowledge nina Keller (2019) at Cole (2020). Lumabas sa pag-aaral na magkakatulad ang pandiskursong estratehiya na ginamit sa tema ng Buwan ng Wika tulad ng tono ng pagpapahayag, pagbabantas, bilang ng salita (sa sintaksis), at ang paulit-ulit na gamit ng salita. Nakita rin sa pagsusuri ang tatlong elemento ng kaalaman: aktor, produksyon at sirkulasyon. Iminumungkahi ng mga mananaliksik na gamitin ang pandiskursong estratehiya at paglalapat na sosyolohikal para sa pagbuo ng tema ng Buwan ng Wika.

 

Publication History

Version of Record online: June 18, 2021

Manuscript accepted: May 21, 2021

Manuscript revised: May 13, 2021

Manuscript received: July 23, 2019

References

Aguila, R. (2015). Noon pa man, nand’yan na, ano’t inietsapwera: Ang maraming wika ng Pilipinas. Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, 2, 40-52.

Cole, N. L. (2020). Introduction to the sociology of knowledge. Retrieved from https://www.thoughtco.com/sociology-of-knowledge-3026294

Flores, M. (2015). Nahuhuli at panimulang pagtatangka: Ang pilosopiya ng wikang pambansa/Filipino. Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, 10-39.

Gonzales, A. (2003). Language planning in multilingual countries: The case of the Philippines. Retrieved from http://docplayer.net/21680670-Language-planningin-multilingual-countries-the-case-of-the-philippines-1.html p. 3.

GOV.PH. (2021, Mayo 11). Retrieved from https://www.officialgazette.gov.ph/2003/05/17/executive-orderno-210-s 2003/

GOV.PH. (2021, Mayo 11). Retrieved from https://www.officialgazette.gov.ph/1997/07/15/proklamasyon-blg1041-s-1997-2/

Guillermo, R. (2016). Sariling atin: Ang nagsasariling komunidad na pangkomunikasyon sa disiplinang araling Pilipino. Social Science Diliman. 12, 1, 29-47.

Komisyon sa Wikang Filipino (2021, Mayo 11) http://kwf.gov.ph/

Jeelorde. (2017). Mga naging tema ng buwan ng wika, 2013-2017. Retrieved from https://jeelordeedublogbswf.wordpress.com/2017/09/20/mga-naging-tema-saselebrasyon-ng-buwan-ng-wika-2013-2017/

Keller, R. (2019). Sociology of knowledge approach to discourse. In P. Atkinson, S. Delamont, A. Cernat, J.W. Sakshaug, & R.A. Williams (Eds.), SAGE Research Methods. Foundations. Retrieved from https://www.doi.org/10.4135/9781526421036823501

Lumbera, B. (2015). Ang wikang katutubo at kamalayang Filipino. Daluyan: Journal ng Wikang Filipino. 91-97.

Opeibi, T. (2011). Strategies in political campaigns in Nigeria. Lap Lambert Academic Publishing.

Rosyida, A.N., at Fauzi, E.M. (2020). A speech act analysis on Alexandria Ocasio Cortez’s 2018 Political Campaign Advertisement. Professional Journal of

English Education. 299-304.

San Juan, D. (2015). Kapit sa patalim, liwanag sa dilim at wika at panitikang Filipino sa kurikulum ng Kolehiyo (1996-2014). Hasaan, 2, 33-64.

Tampos-Cabazares, S., at Cabazares, J. (2016). ‘Kultura’ in the 21st century Filipino language: Revisiting the western critique of ‘culture.’ Philippine Social Sciences Review, 68, 2. 1-22.

Vega, S. B. (2010). Ang wikang Filipino bilang wikang panlahat. Manila: Komisyon sa Wikang Filipino.

Downloads

Published

2021-06-18

How to Cite

Tadifa, E., Lazaro-Zamora, N. C., & Miranda, P. (2021). Mga Pandiskursong Estratehiya at Sosyolohikal na Pananaw sa mga Tema ng Buwan ng Wika. The Normal Lights, 15(1). https://doi.org/10.56278/tnl.v15i1.1748

Issue

Section

Research Article