Glosaryo Batay sa Ponema at Morpemang Anyo ng Salitang Tadbaliks na nasa Facebook

Main Article Content

Ma. Luz F. Maringal
Adonis P. David
Nina Christina Lazaro-Zamora

Keywords

Filipino, glosaryo, morpema, ponema, tadbaliks

Abstract

Kabahagi ng wika ang nananaig na kultura ng isang lipunan. Dekada sitenta (70s) nang umiral ang mga salitang erap at nosibalasi. Sa panahon ng Henerasyon Z ay muli itong nagbalik dahil sa milenyal na salita, hugot lines at koda ng teknolohiya na naging bahagi na ng komunikasyon. Ang pangunahing layunin ng pag-aaral ay makabuo ng glosaryo ng mga salitang tadbaliks sa Filipino. Gamit ang debelopmental na pamamaraan, ang mga mananaliksik ay lumikom ng salitang tadbaliks sa Facebook na ginagamit ng mga piling mag-aaral sa hayskul. Sinuri ang anyo at binigyang kahulugan ang mga salita batay sa konteksto ng usapang naitala. Mula rito, nakabuo ng isang glosaryo ng mga tadbaliks sa Facebook. Pinatunayan na sa pagbuo ng glosaryo, ang pagbibigay ng kahulugan sa mga tadbaliks na salita ay mahalagang nakabatay sa konteksto ng social media at mga taong gumagamit nito. Iminumungkahi na gamitin bilang sanggunian ang binuong glosaryo sa pagtuturo ng aralin sa Filipino at mga kaugnay na disiplina.


 


Publication History


Version of Record online: June 18, 2021


Manuscript accepted: May 4, 2021


Manuscript revised: April 29, 2021


Manuscript received: April 19, 2020

Abstract 3353 | PDF Downloads 1729

References

Almario, A.S. (2018). Sining ng paglika at panghihiram ng salita. Manila: Komisyon sa Wikang Filipino.

Cantillo, M.L. (2013). Glosaryo ng mga katawagang teknikal sa isports [Tanging Proyekto]. Pamantasang Normal ng Pilipinas.

Conklin, H. C. (1956). Tagalog speech disguise. Linguistic Society of America.

Destefano, J. (1971) Developmental sociolinguistics: Child language in a social setting. Word, 27, 485-494. https://doi.org/10.1080/00437956.1971.11435641

Fernández, E.C. (2018). Taboos in speaking of sex and sexuality. The Oxford Handbook of Taboo Words and Language. https://doi:10.1093/oxfordhb/9780198808190.013.3

Krämer, M., & Vogt, B. (2018). Alignment and locality in the typology of affixing language games. The Linguistic Review, 35 (1), 83-120. doi: 10.1515/tlr-2017-0018

Garcia, M. (1934). Secret dialects in Tagalog. Philippine Magazine.

Gime, A. & Macascas, C. (2020). WikaGenZ: Bagong anyo ng Filipino slang sa Pilipinas. International Journal of Research Studies in Education, 9 (3) 41-49. 10.5861/ijrse.2020.5823.

Hartmann, R.R.K. (2001). Teaching and researching lexicography. UK: Pearson Educational Limited.

Hoang Dang, T. (2013). A preliminary study of gay spoken language in Ho Chi Minh City. Language in India, 13, 448-467.

Ladefoged, P., & Johnson, K. (2011). A course in phonetics (6th ed.). Canada: Wadsworth Publishing (CENGAGE Learning)

McCarthy.J.J. (2003). Optimality Theory: An overview. Oxford International Encyclopedia of Linguistics. http://works.bepress.com/john_j_mccarthy/83/

McCarthy, J. J. (2007). What is Optimality Theory? Language and Linguistics Compass. http://scholarworks.umass.edu/linguist_faculty_pubs/93

Nodalo, T. (2017). Experts explain ‘Lodi, ‘Petmalu, and ‘Werpa’ (CNN Philippines). http://cnnphilippines.com/lifestyle/2017/10/26/lodi-petmalu-werpa-experts-explain.html

Santiago, A., & Tiangco, N. (2003). Makabagong balarilang Tagalog. Quezon City: Rex Publishing House.

Stockwell, R. (2019). Emergence of the faithful by consonant copying in a Tagalog language game. JSEALS Special Publication (No. 4), 69-82.

Zorc, D. (1990). Tagalog slang. Philippine Journal for Linguistics, 21 (1), 77-82.